../

REHBERLİK HİZMETLERİ
Kişinin
_Kendisini anlaması
_Problemleri çözmesi
_Gerçekçi kararlar alması
_Kapasitelerini geliştirmeleri
_Çevresine dengeli ve sağlıklı bir şekilde uymasıdır.


Psikolojik Danışma Hizmeti
Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayacak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan yardım ilişkisidir.


Oryantasyon Hizmeti ( Yeni Ortama Alıştırma )
Okula yeni başlayan öğrencilere eğitim yılı başında okulun kurallarını,işleyişini tanıtmak,okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır.

 

Bireyi Tanıma Hizmeti
Öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gereklidir.Bireyin yetenekleri,özellikleri,güçlü ve sınırlı yönleri hakkında çeşitli bilgiler onun gelişimini izlemek ve yardımcı olmak için kullanılır.


Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti
Bilgi toplama hizmetleri öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır.Okuldaki ve çevredeki eğitsel ve kültürel etkinlikler,yardım hizmetleri,yararlanabilecekleri kurumlar,öğrencilerin kendini geliştirmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin toplanması,tasnifi öğrencilerin yararlanılmasına sunulması ve paylaşılması çalışmalarıdır.


Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,branşa,işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için yapılabilecek yardım hizmetleri bu gruba girer.
Bu hizmetin yürümesi için öğretmenin,psikolojik danışmanın/rehber öğretmenin,okul yöneticisi ve velilerle iş birliği içinde olması gereklidir.


İzleme ve Değerlendirme Hizmeti
Psikolojik danışma yardımı alan öğrencide bu hizmetin sonucu beklenen değişiklik gerçekleşmiş midir?Oryantasyon hizmetleri öğrenciye ne ölçüde yararlı olmuştur?Bütün durumların izlenip değerlendirilmesi,yapılan hizmetlerin etkinliğini anlamak gerekiyorsa yardım hizmetlerini sürdürmek,yeni düzenlemeler yapmak için gereklidir.


Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmeti
Okuldaki rehberlik uzmanının,öğretmen,yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları,bu alanlardaki bilgi ve becerileri arttırmaları için onlara yardımcı olmasıdır.
Bütün bu hizmetler kolayca anlaşılacağı gibi birbirini tamamlayan birbirini destekleyen bazı noktalarda iç içe girmiş hizmetlerdir.Bir hizmet grubunu çıkarsak diğer tüm hizmetler aksar,eksik kalır.Tümü de öğrencinin gelişimi,uyumu,daha başarılı ve mutlu olması için gereklidir.