../

Bilir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak 2013 tarihinde kurulmuş özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine başlamıştır. Kurumumuz rehabilitasyon hizmetlerinde hep önde olmuş ve ilçemizin takdir ve güvenini kazanmıştır. Hep yenilikleri arama gayretinde olmuş, değişmiş ve gelişmiştir. Bundan sonra da yenilik ve gelişimlere açık olacaktır. Amacımız özel eğitim ve rehabilitasyon alanında başarılı,örnek ve lider bir kurum olmak; eğitim ve öğretimde teknolojiyi, bilgiyi, beceriyi ve sevgiyi birleştirerek en iyi hizmeti sunmaktır.


Bilir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkzezi’ni kurmamızdaki temel amaç öğrenci ve velilerimize her zaman daha iyiyi ve daha mükemmeli sunmaktır. Merkezimizdeki fiziksel ve zihinsel tüm rehabilitasyon hizmetleri, servis dahil olmak üzere ücretsiz olup,tamamı uzman personel tarafından verilmektedir.Hem fiziksel hem zihinsel terapilarde öğrencilerimizin gelişimleri haftalık ve aylık olarak takip edilir. Sonuçlar tek tek gözden geçirilerek bir olumsuzluk varsa aileninde görüşüne başvurularak yeni çalışmalar yapılır. Ayrıca

 

Türk Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda,özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin;


a)Toplum içinde rollerini gerçekleştiren ,başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen,çevresine uyum sağlayabilen,üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,


b)Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,


c)Uygun eğitim programları ile özel yöntem,personel ve araç-gereç kullanarak;eğitim ihtiyaçları,yeterlilikleri,ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime,iş ve meslek hayatına hazırlanmalarını sağlamaktır.